top of page

להתחיל להסתדר ולעשות קצת "רעש" 

/עידן רייכל/

ברוכים הבאים לאיזוסאונד מעבדות

איזוסאונד מעבדות הינה החברה המובילה בתחום מדידות הרעש בישראל.

באתר זה תמצאו אינפורמציה לגבי סוגי המדידות האפשריות והתקנים הרלוונטים למדידה.

האתר כולל הסברים בסיסים לגבי מטרת המדידה ומשמעות תוצאותיה. לשאלות, הסברים ותיאום מדידה פנו אלינו

לתיאום מדידת רעשים צרו קשר 03-6346771 או למייל:

אודות

חברת איזוסאונד נוסדה על ידי שרון בן עמי ועוזי לבני.

בשנת 2008.

חברת איזוסאונד מעבדות בע"מ הינה מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות ומאושרת על ידי משרד הכלכלה.

למעבדה אפשרות למדוד את כלל הפרמטרים האקוסטיים הנדרשים במסגרת התקינה האקוסטית לרבות ערכית מחקרים אקוסטיים ופיתוח וליווי מוצרים בתעשיה הישראלית.

 

מכשור המעבדה הינו מהמתקדמים ביותר בתחום עליו אמון צוות מקצועי ומסור בניהולו של אינ' דוד פריד.

אודות
סוגי מדידות
סוגי מדידות

רעשי זרימת מים ואינסטלציה 

רעש אינסטלציה

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה לרעש הנובע ממערכות אינסטלציה אשר ברשות הציבור כגון: קולטני ביוב, צינורות מי גשם, חדרי משאבות, צנרת אספקת מים ראשית ומאגרי מים.

במדידה זו ניתן לבדוק התאמה לעמידה בתקן 1004 חלק 4.

מדידת רעש מעלית

רעש מעליות 

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה לרעש הנשמע כתוצאה מפעולת מנגנוני המעליות בבניין.

במדידה זו ניתן לבדוק התאמה לעמידה בתקן 1004 חלק 3.

מדידת רעש בין דירות

מעבר קול בין דירות שונות 
(קול נישא באויר)

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה למעבר רעש/קול הנישא באוויר (דיבור) מהדירות הסמוכות.

במדידה זו ניתן לבדוק התאמה לעמידה בתקן 1004 חלק 1.

רעש צעדים
(מדידות קול הולם בין דירות)

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה למעבר רעש צעדים ו/או גרירת חפצים ורהיטים מהקומה העליונה או הסמוכה. במדידה זו ניתן לבדוק התאמה לעמידה בתקן 1004 חלק 1.

רעש בניה

רעש מציוד בניה

במבנים הקרובים לאתרי בנייה (מגורים ותשתיות) חשופים לרעש מכלי עבודה שונים ומטרידים.

מדידה במקרה זה יכולה להיות רלוונטית לבדיקת עמידה בדרישות לתקנות רעש מציוד בניה.

מתקן חניה אוטומטי

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה הנובעת מפעולתו של מנגנון חניה אוטומטי. מדידה זו יכוה לקבוע עמידה בתקן DIN 4109.

רעש שוט אשפה

שוט אשפה 
 

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה הנובעת מפעולתו של מנגנון שוט האשפה המותקן בבניין רב קומות. מדידה זו יכוה לקבוע עמידה בתקן הישראלי ת"י 6245 הדן במצנחות אשפה.

רעש סביבתי

מדידה זו תהייה רלוונטית בגין תלונה הנובעת מפעולתם של מקורות קול חיצוניים למבנה כגון: פעולת מערכות מיזוג אויר דירתיות ואו ציבוריות, חדרי משאבות, גנרטור, דחסן אשפה וכדומה.

מדידה זו יכולה לקבוע התאמה לדרישות התקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר (התש"ן 1990)

לתיאום מדידת רעשים צרו קשר 03-6346771 או למייל:

לחברת איזוסאונד מעבדות הסמכה בינלאומית לתקן ISO17025 אשר הוענקה לה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ואישור משרד התמ"ת ומנהל התקינה כמעבדה מאושרת, כנדרש בתקנים הישראליים לאקוסטיקה.

הסמכה בינלאומית לתקן ISO17025
צור קשר
bottom of page