top of page
יזמים/קבלנים

חברת איזוסאונד מעבדות מלווה גם חברות קבלניות ויזמים בשלבי הבניה והביצוע.
ניתן ומומלץ לבצע מדידות בשלבי הבניה השונים ובכך לבדוק התאמה לתקנים השונים בשלבי הביצוע המוקדמים.

סוגי מדידות

רעש צעדים
(מדידות קול הולם בין דירות)

לתיאום מדידה לחצו

במדידה זו ניתן לבחון את אופן הביצוע וכושר הבידוד האקוסטי של התקרות/רצפות בין חללים שונים במדידה זו ניתן לבדוק התאמה לעמידה בתקן 1004 חלק 1.

מעבר קול בין דירות שונות (קול נישא באויר)

לתיאום מדידה לחצו

רעש שכנים

במדידה זו ניתן לבחון את אופן הביצוע וכושר הבידוד האקוסטי בקירות הפרדה בין דירות והתאמתן לתקן הישראלי תקן ת"י 1004 חלק 1.

מחיצות קלות
(זכוכית,גבס וכו)

לתיאום מדידה לחצו

רעש בין מחיות קלות

בפרויקט משרדים ובתי ספר ומבנה ציבור בכלל, מתוכננות מחיצות רבות דוגמת קירות גבס או מחיצות מזוגגות.

ניתן למדוד את כושר הבידוד האקוסטי של המחיצות בתנאי התקנה באתר כולל שימוש ב"במצלמה אקוסטית" המספקת אינדיקציה לגבי מיקום הכשל באם קיים.

לתיאום מדידה לחצו

בניה ירוקה

תקן בניה ירוקה

חברתנו מציעה חבילת סט מדידות מלא להתאמה לתקן הישראלי ת"י 5281.

לתיאום מדידה לחצו

נגישות

אקוסטיקה של חללי למידה

חברתנו מציעה חבילת סט מדידות מלא להתאמה לתקן הישראלי 2004 חלק 1 הדן באקוסטיקה של חללי למידה.

לתיאום מדידה לחצו

טופס איכלוס
(טופס 4)

מדידת רעש מערכות

כחלק מקבלת טופס אכלוס נדרש בפרויקטים רבים מדידות רעש של מערכות הבניין כגון: גנרטור, חדרי משאבות, מזגנים ועוד. משרדנו נותן גם שירות מסוג זה

איזוסאונד מדידות רעש
איזוסאונד מדידות רעש
לקוחות
לקוחות
bottom of page